Wil je je inschrijven voor de vacature alert?

Werken bij Caesar Groep | Privacybeleid
Overslaan naar content

RECRUITMENT PRIVACY POLICY

Caesar Groep (Caesar Groep Rotterdam B.V., KVK 30124291) verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten en potentiële medewerkers met het oog op haar recruitmentactiviteiten. 

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens • Geboortedatum, leeftijd, geslacht • Motivatie, curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages, werkervaring en voorkeuren • Eventuele interview video's indien je daarvoor toestemming hebt gegeven

Caesar Groep verwerkt recruitmentgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Recruitmentdoeleinden, waaronder het zoeken en contact opnemen met geschikte kandidaten en onderhouden van contacten. • Selectie en evaluatie van sollicitanten. • Beheer van de sollicatitieprocedure, inclusief het aangaan van arbeidsovereenkomsten en/of informeren van sollicitanten over de uitkomst van de procedure. • Verbetering / ontwikkeling van ons recruitmentproces en de daarmee samenhangende statistische doeleinden.

De grondslag voor verwerking van je gegevens is dat deze nodig is voor de voorbereiding van een met jou te sluiten arbeidsovereenkomst. Het kan ook zijn dat de verwerking geschiedt met jouw toestemming of dat Caesar Groep daarbij een gerechtvaardigd belang heeft. 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?  Je gegevens worden tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat we je gegevens langer mogen bewaren ten behoeve van eventuele toekomstige vacatures. In dit geval worden jouw gegevens maximaal 1 jaar bewaard. 

Cookies Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbare gegevens op een systeem te bewaren. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van de browser. Cookies stellen ons in staat om informatie 'technisch' te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Je kan jouw browser zo configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt. 

Informatie en verzoeken Je kunt contact met ons opnemen via recruitment@caesar.nl om:

• Informatie te vragen over de verwerking van je persoonsgegevens. • Ons te verzoeken om (een deel van) je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. • Te verzoeken om een machine leesbare subset van je data om deze over te kunnen zetten in een ander systeem. • Je eventuele toestemming voor het langer bewaren van je gegevens weer in te trekken. • Bezwaar te maken tegen de vewerking van je gegevens in verband met je specifieke persoonlijke omstandigheden. • Indien je het niet eens bent met de verwerking van je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

Indeed en Linkedin Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt door Indeed en Linkedin op webpagina's waar we de mogelijkheid bieden te solliciteren via Indeed of Linkedin. Indeed en Linkedin maken gebruik van cookies. Raadpleeg voor meer informatie de privacy policy van Indeed of Linkedin.